گالری تصاویر

 اندیشگاه چهارم

اندیشگاه چهارم

۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
 سامانه آذرسا

سامانه آذرسا

۰۹ اسفند ماه ۱۳۹۷
 اندیشگاه سوم

اندیشگاه سوم

۰۶ دی ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه تلکام ۱۳۹۷

نمایشگاه تلکام ۱۳۹۷

٢٦ مهرماه ۱۳۹۷
همایش شهر هوشمند

همایش شهر هوشمند

۲۴ آذرماه ۱۳۹۷
اندیشگاه دوم

اندیشگاه دوم

۲۵ مردادماه ۱۳۹۷
همایش BF

همایش BF

۰۶ خردادماه ۱۳۹۷
نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۷

نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۷

١٨ مردادماه ۱۳۹۷
اندیشگاه اول

اندیشگاه اول

١٨ مردادماه ۱۳۹۷