تفاهم‌نامه سه جانبه ایجاد کنسرسیوم در منطقه آزاد کیش

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

تفاهم نامه بین رهیاب پیام گستران و سامان تل و فناپ تلکام در منطقه آزاد کیش 

این تفاهمنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران (تلکام) غرفه سامانتل، بین شرکت های رهیاب پیام گستران، سامان تل و فناب تلکام به منظور ایجاد کنسرسیوم سه جانبه پایولت شهر هوشمند در منطقه آزاد کیش صورت گرفت.