شهر هوشمند

به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ حدود ۵۴٪ از کل جمعیت جهانی در شهر ها است. چیزی در حدود یا بیشتر از ۴ میلیارد نفر. جالبتر از آن این است که به گزارش سازمان ملل متحد هر هفته ١٫٣ میلیون نفر در حال مهاجرت به شهرها هستند که جمعیت شهری در سال ٢٠۵٠ به حدود ۶٫٣ میلیارد نفر یا ۶٨ درصد افزایش خواهد یافت.

شهرها مرکزیت فرهنگ، هنر و فناوری در جهان هستند که دامنه جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی و همچنین نوآوری را برای مناطق جغرافیایی خاص به وجود می‌آورند، با این وجود، افزایش سریع جمعیت شهری فشارهای چشم‌گیری را بر زیرساخت‌های جهانی و محیط زیست ایجاد کرده است. از این رو، محققان و مبتکران زیادی گرد هم آمده اند تا بگویند چه راه حل‌هایی برای منابع محدود اجتناب‌ناپذیر ناشی از رشد اقتصادی در مناطق شهری وجود دارد.

شهر هوشمند
بنابراین دقیقاً یک شهر هوشمند چیست؟

یک چارچوب جدید ایجاد شده است که باعث می شود یک محیط شهری با نیازهای مردم به شیوه‌ای از نظر زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و ... سازگار شود که بدان شهر هوشمند می‌گویند.

یک شهر هوشمند یک مرکز شهری است که میزبان طیف گسترده‌ای از فناوری دیجیتال در سراسر اکوسیستم خود است. با این حال، شهرهای هوشمند فراتر از این تعریف هستند. شهرهای هوشمند از فناوری برای تجربه کردن زندگی بهتر مردم استفاده می کنند و به عنوان یک اکوسیستم بزرگ مبتنی بر داده ها عمل می‌کنند.

شهر هوشمند از داده های مردم، وسایل نقلیه، ساختمان‌ها و غیره استفاده می‌کند و نه تنها زندگی شهروندان را بهبود می‌بخشد بلکه تأثیرات زیست محیطی خود شهر را به حداقل می‌رساند، و به طور مداوم با خود ارتباط برقرار می‌کند تا از حداکثر بهره‌وری استفاده شود. مولفه های زیر جز لاینفک شهر هوشمند هستند:

  • اطلاعات هوشمند
  • حمل و نقل هوشمند
  • انرژی هوشمند
  • زیرساخت های هوشمند
  • اینترنت اشیاء هوشمند

فن‌آوری‌های اینترنت اشیاء (IoT) در شهرهای هوشمند به عنوان یک عامل اصلی برای بهینه‌سازی عملیات شهر برای پرداختن به مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی (کیفیت زندگی شهروندان) و مسائل اقتصادی پدید آمده است. برنامه‌ریزان سیستم‌های شهری و مدیران ارشد داده‌ها CIO باید برای مدیریت موفقیت آمیز در یک شهر هوشمند، از فناوری‌های IoT استفاده کنند.