اندیشگاه سوم - ۶ دی ۱۳۹۷

اندیشگاه‌ها از جمله رخدادهایی هستند که نقش مهمی در روند رشد و توسعه کشورها دارند. اندیشکده، اندیشگاه، مرکز مطالعات استراتژیک، مخزن فکری، کارخانه‌های فکر، کارخانه‌های مغز و کارخانه‌های ایده برخی از عباراتی است که برای این نوع سازمان‌ها در ادبیات فارسی استفاده شده است. در رهیاب پیام گستران، اندیشگاه، رخدادی یک یا دو روزه است که در آن افراد و اجزای متعدد با اندیشه ورزی و گفتمان نسبت به تحلیل کسب و کاری و ارائه راهبرد و راهکار در خصوص چالش های مرتبط، برگزار می شود.

  • موضوع نشست
    ژنتیک و فرآورده های شخصی، مدل سازی داده کاوی، سامانه شناسایی مشتریان دادمان، گروه آینده مجازی امن
  • سخنرانان
    آقایان/خانم ها: واقف زاده، موذن، احمدی، بابایی، مرزوقی، کاظمی، روحانی
  • تاریخ
    ۶ دی ۱۳۹۷ - گالری تصاویر

موضوع اندیشگاه، موضوع تازه‌ای نیست اما نقش ارزشمند آن در تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تاثیر مثبت آن در توسعه و ارتقای سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان‌های ارایه دهنده خدمات به قشرهای متفاوت جامعه، باعث شده است که این تشکیلات غیر‌ ساختارمند گذشته، امروزه جایگاهی در ساختار سازمان‌ها پیدا کند. یکی از عادت‌‌های بد، عمل پیش از تفکر یا تفکر پس از عمل است که راه برون رفت از این سیکل معیوب، نهادینه سازی الگوی عمل مبتنی بر معرفت است.

دانلود مقالات

زیرساخت و شبکه گروه شرکت‌های رهیاب پیام گستران

معرفی خدمات و سرویس ها و زیرساخت شبکه ای و دیتاسنتر رهیاب پیام گستران توسط آقای احمدی

Genetics and Personalized Products

‌ژنتیک و سبک زندگی، ارائه شده توسط آقای بابایی

ضرورت برگزاری اندیشگاه‌

ارائه شده توسط آقای مهندس موذن در خصوص فرآیندهای خلاقیت و انواع نوآوری و فرهنگ سازمانی وابسته به آن

مدلسازی داده کاوی جهت تحلیل کمی داده‌های موجود

داده کاوی و چرایی و الزام آن و نمونه های انجام شده در رهیاب، ارائه شده توسط خانم مرزوقی

معرفی گروه آینده مجازی امن

معرفی گاما و خدمات ارائه شده به راد کنسرت، ارائه شده توسط آقای کاظمی

سامانه شناسایی کافی مشتریان دادمان

معرفی سامانه استعلام تحریمی ها و شناسایی کافی مشتریان دادمان، ارائه شده توسط آقای روحانی