محصولات اینترنت اشیا

دستگاه کنترل و نظارت از راه دور مدل AMS-200-300

دستگاه کنترل و نظارت از راه دور مدل AMS-200-300

این محصول دستگاه کنترل تجهیزات برقی از طریق پیامک (SMS) است. دستگاه عملکرد بسیار ساده ای دارد، به این صورت که با ارسال متن پیامک مشخص شده ای کاربری می تواند اقدام به روشن و یا خاموش نمودن تعدادی وسیله الکتریکی نماید. برنامه ریزی دستگاه به کمک یک نرم افزار اندرویدی به راحتی و بدون داشتن هیچ گونه اطلاعات فنی و تخصصی مقدور می باشد.

ایستگاه خودکار هواشناسی

ایستگاه خودکار هواشناسی

سامانه خودکار و هوشمند هواشناسی با قابلیت انتقال اطلاعات در بسترهای متنوع ارتباطی. هدف اصلی این محصول مشاهده، ذخیره و مطالعه ی پارامترهای مورد نیاز به منظور مقایسه آنها با مقادیر پیش بینی شده و با هدف پیشگیری به موقع و مدیریت صحیح تر بحران در شرایط حساس و جلوگیری از زیانهای جانی و مالی می باشد.

سیستم موقعیت یاب ماهواره‌ای آنلاین

سیستم موقعیت یاب ماهواره‌ای آنلاین

GPS یا (Golobal Positining System) یك سیستم ماهواره‌ای است که اطلاعات دقیقی از محل و زمان را در سراسر دنیا در اختیار کاربر ها قرار می دهد. این سیستم سیگنال هایی را ارسال می کند که توسط گیرنده آن دریافت می شود و موقعیت مکانی، سرعت و زمان را در هر جای کره زمین در هر نقطه از روز و شب و در هر شرایط آب و هوایی محاسبه می نماید.